• 87 4232143
  • lo2pisz@gmail.com
  • Pisz, Polska
informacje
zwolnieni z teorii

zwolnieni z teorii

Nasza szkoła znalazła się w Rankingu Szkół Zwolnieni z Teorii 2020/2021. Ranking opublikowany został na stronie

https://zwolnienizteorii.pl/ranking

II Liceum Ogólnokształcące w Piszu uplasowało się na 4 miejscu w województwie!

Ten sukces nie wydarzyłby się na taką skalę, gdyby nie uczennice – to one przez cały rok szkolny zdobywały praktyczne kompetencje biorąc udział w olimpiadzie Zwolnieni z Teorii, tym samym wypracowując szkole obecność w rankingu. Są to : Karolina Jasińska, Oliwia Roman, Wiktoria Bulisz i Aleksandra Charubin.  

BRAWO!!!

Zwolnieni z Teorii to praktyczna ogólnopolska olimpiada dla szkół średnich, w ramach której uczniowie sami realizują projekty społeczne. Zdobywają przy tym praktyczne umiejętności potrzebne na rynku pracy, uczą się zarządzania, pracy zespołowej, komunikacji, rozwiązywania problemów oraz zdobywają międzynarodowe certyfikaty pomocne przy szukaniu pracy lub rekrutacji na studia.

0Shares
Skip to content