• 87 4232143
  • lo2pisz@gmail.com
  • Pisz, Polska

WYCIECZKI

W dniu 14.02.2023r. odbyła się wycieczka szkolna do Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie. Udział w niej wzięli uczniowie klasy 3B ( jeden uczeń z klasy 1b)

Uczniowie uczestniczyli w następujących zajęciach:

Wykrywanie i frakcjonowanie w laboratorium biochemicznym
Zajęcia poprowadziła: Dr hab. Małgorzata Dmitryjuk, prof. UWM,
Celem warsztatów było poznanie podstawowych technik rozdzielania, frakcjonowania i wykrywania badanych składników w laboratorium biochemicznym. Uczniowie mieli okazję poznać funkcjonowanie laboratorium biochemicznego i jego wyposażenie. Kształcili umiejętności posługiwania się sprzętem laboratoryjnym. Uczniowie wykrywali białka oraz węglowodany. Ponadto poznali technikę elektroforezy DNA na żelu agarozowym i rozdzielili materiał genetyczny pochodzący z owoców.

Zapisane w genach
Zajęcia poprowadziła Dr Wioletta Pluskota.
Uczniowie poznali budowę i właściwości DNA oraz mechanizm dziedziczenia cech. Przekonali się jak wiele różnych fenotypów zapisanych jest w jednym genomie.

Zarządzanie zasobami wody u sukulentów.
Zajęcia poprowadziła: Teresa Jagielska Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin, oraz studenci
Uczniowie poznali budowę i funkcjonowanie sukulentów oraz różnorodność ich gatunków. Samodzielnie wykonywali dla siebie kompozycje tych roślin.

Uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem w realizację zajęć, potrafili posługiwać się sprzętem laboratoryjnym, zachowywali zasady bezpieczeństwa w pracowni. Prowadzący byli pod dużym wrażeniem ich skupienia oraz umiejętności.

Skip to content