• 87 4232143
  • lo2pisz@gmail.com
  • Pisz, Polska

PEDAGOG

Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo (SOC) to ogólnopolski projekt edukacyjny Fundacji Dbam o Mój Z@sięg. Przystąpiliśmy do Projektu SOC jako jedna z kilkunastu tysięcy szkół w Polsce, ponieważ istotne jest dla nas zachowanie odpowiedniej równowagi pomiędzy światem cyfrowym i analogowym. Dla wypracowania owej równowagi niezbędne jest zapobieganie e-uzależnieniom, zachowanie higieny cyfrowej, tworzenie kultury świadomego bycia poza siecią uczniów, nauczycieli, rodziców.

Korzyści z dołączenia do ogólnopolskiej sieci Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo:

– dostęp do innowacyjnego programu Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo i bieżące wsparcie w jego realizacji;
– bezpłatny udział w profesjonalnych badaniach naukowych

– bezpłatny dostęp do realizowanych diagnoz szkolnych oraz szeregu materiałów edukacyjnych z zakresu e-uzależnień, higieny cyfrowej i ważności relacji osobistych;
– możliwość udziału w dedykowanych webinariach i konferencjach tematycznych realizowanych dla sieci Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo;
– wsparcie w zakresie zarządzania mediami cyfrowymi w społeczności szkolnej;

– możliwość wzięcia udziału w kampaniach społecznych realizowanych przez fundację 
– dostęp do ogólnopolskiej społeczności Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo umożliwiający wzajemną wymianę doświadczeń;
– certyfikat dla szkoły oraz zaświadczenie dla szkolnego koordynatora projektu.

 

Projekt “Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo” wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa określone przez MEiN na rok szkolny 2022/2023, tj. pkt.2.

(Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży)

 

oraz pkt.7. (Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych)

********************************

Dzień Świadomości Autoagresji – 1 marca

Autoagresja jest działaniem PRZECIWKO samemu sobie, CELOWYM zadawaniem sobie bólu.

ZACHOWANIA AUTOAGRESYWNE TO:

  • ćwiczenia, treningi, wysiłek fizyczny ponad swoje możliwości, a nawet operacje kosmetyczne czy tatuaże mogą być przejawem pewnych zaburzeń
  • samouszkodzenia (nacinanie ciała, kłucie, nakłuwanie ostrym przedmiotem)
  • głodzenie się, prowokowanie wymiotów, rozdrapywanie ran, połykanie przedmiotów, uderzanie głową w ścianę czy wreszcie próby samobójcze
  • zachowania ryzykowne: nadużywanie alkoholu, środków odurzających czy szybka/brawurowa jazda samochodem, narażanie się na różnego rodzaju wypadki
  • zaniżanie poczucia własnej wartości (krytyka własnych zachowań, niezależnie od tego, czy są one dobre czy złe) odmowa leczenia chorób czy poddania się terapii

Przyczyny zachowań autoagresywnych

Dzieci i młodzież to grupa, w której zachowania autoagresywne występują najczęściej.
Pojawiają się, gdy trudno jest poradzić sobie z nagromadzonym stresem, lękiem czy gniewem.
Autoagresja jest sposobem zapanowania nad emocjami, jest również sposobem radzenia sobie z traumatycznymi przeżyciami.
Może też wiązać się z próbą ukarania siebie za jakieś zachowanie. Najczęściej jest to po prostu wołanie o pomoc…

Jak sobie radzić z autoagresją?

Autoagresja to nie jedyny sposób, by ukoić ból. Nawet jeżeli w tej chwili sytuacja wydaje Ci się bez
wyjścia i nie wyobrażasz sobie jak mogłoby być inaczej, warto zrobić pierwszy krok w stronę życia
bez autoagresji. Najskuteczniejsza w przypadku przejawiania zachowań autoagresywnych jest terapia.
Jeżeli sam masz problem z krzywdzeniem siebie, pamiętaj, że masz prawo do pomocy, sięgnij po nią
jak najszybciej!!!

POTRZEBUJESZ POMOCY?
PRZYJDŹ, ZADZWOŃ, NAPISZ…

Iwona Barańska – psycholog szkolny
Joanna Ducka – pedagog szkolny
Twój Wychowawca

WAŻNE TELEFONY:

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży tel. 116 111
(czynny 7 dni w tygodniu,całą dobę)
ITAKA – Antydepresyjny telefon zaufania tel. 22 484 88 01
(czynny od poniedziałku do piątku od 15:00 do 20:00)

Kliknij o obraz żeby przejść do materiału filmowego:


Samopoznanie jest podstawą do samorozwoju i równowagi psychicznej. Każdy człowiek powinien znać siebie, znać swoje mocne i słabe strony, aby  lepiej siebie zrozumieć i akceptować. Testy mogą pomóc w samopoznaniu i rozwijaniu talentów, ponieważ każdy człowiek jest niepowtarzalny i jedyny w swoim rodzaju.  Jeśli chcesz lepiej siebie poznać, zachęcam do wykonania poniższych testów.

test osobowości

test samooceny
Skip to content