• 87 4232143
  • lo2pisz@gmail.com
  • Pisz, Polska

terminy spotkań

  DATA  TEMATYKA SPOTKAŃ Z RODZICAMI 2021/2022  
  6-10.09.20211. Procedura usprawiedliwiania nieobecności ucznia w szkole.
2. Elementy Statutu Szkoły, w tym tryb i sposób ustalania oceny zachowania ucznia oraz o sposobie uzyskiwania wyższej niż proponowana ocena zachowania.
3. Przedstawienie dokumentów kierujących pracą szkoły
– Regulaminem organizacji zajęć w czasie reżimu sanitarnego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – Procedurą postępowania z uczniem u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażeniem COVID-19
4. Informacja dot. organizacji szczepień uczniów i ich rodzin przeciw COVID-19.
5. Wybór Klasowej Rady Rodziców.
6. Diagnoza potrzeb rodziców w procesie edukacyjnym ich dzieci.
7. Przedstawienie programu zajęć i sposobu realizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie (E. Tutas, nauczyciel wdżir).
8. Matura 2022- harmonogram,  procedury maturalne ( klasy III).
27.10.2021 godz. 16.00 (spotkanie online)         Po edukacji dla rodziców online spotkania w poszczególnych klasachNarkotyki, substancje pobudzające, e-papierosy – co rodzice powinni wiedzieć? Profilaktyka zachowań ryzykownych (Agnieszka Karmowska, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu)
2. Analiza  wyników w nauce.
  13-16.12.2021    1. Przekazanie informacji o bieżących wynikach w nauce oraz frekwencji ucznia.
2. Przypomnienie kryteriów oceny i trybu ustalania i podwyższania oceny zachowania i przedstawienie propozycji ocen rodzicom
– propozycja ocen zachowania.
09.02.2022 godz. 16.00 (spotkanie online)   Po edukacji dla rodziców online spotkania w poszczególnych klasachRola rodzica w ścieżce zawodowej dziecka – Sławomir Głuszniewski, szkolny doradca zawodowy
2. Podsumowanie I semestru.
3. Analiza wyników w nauce.
  04-08.04.2022  1.Przypomnienie kryteriów oceny i trybu ustalania i podwyższania oceny zachowania i przedstawienie propozycji ocen zachowania rodzicom (klasy III trzy letniego liceum).
2. Poinformowanie o proponowanych ocenach rocznych i przewidywanych ocenach niedostatecznych ( klasy III trzy letniego liceum).  
3. Analiza wyników nauczania oraz frekwencji uczniów.
  30.05- 03.06. 2022    1.Przypomnienie kryteriów oceny i trybu ustalania i podwyższania oceny zachowania i przedstawienie propozycji ocen rodzicom.
2. Poinformowanie o proponowanych ocenach rocznych i przewidywanych ocenach  niedostatecznych.

Dokładny termin i godzina wywiadówki zapisany będzie w terminarzu danej klasy co najmniej na dwa tygodnie wcześniej.

Skip to content