• 87 4232143
  • lo2.pisz@powiat.pisz.pl
  • Pisz, Polska

Projekty

EKOPRACOWNIA dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji, w kwocie 50 000 zł.

Kliknij, dowiedz się więcej

PROJEKT ESA

ESA, czyli Edukacyjna Sieć Antysmogowa, to projekt, w którym wspólnie działamy na rzecz poprawy jakości powietrza. Realizację projektu dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś priorytetowa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 3.4 Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystania technologii cyfrowych.

SPRAWDŹ AKTUALNE POMIARY SMOGU


Skip to content