• 87 4232143
  • lo2.pisz@powiat.pisz.pl
  • Pisz, Polska
informacje
A u nas w szkole ciągle ekologicznie…

A u nas w szkole ciągle ekologicznie…

Od września 2023 r. jesteśmy jedną ze szkół w Polsce, która należy do Edukacyjnej Sieci Ekologicznej.  Dzięki czujnikowi jakości powietrza , społeczność szkolna , jak również okoliczni mieszkańcy, na bieżąco monitorują stan jakości powietrza.  Na zamontowanym w holu szkoły ekranie, gdzie prezentowane są treści ekologiczne, uczniowie rozwijają wiedzę na temat ekologii.

 

Uczniowie, na zajęciach z geografii  i biologii, systematycznie odwoływują się do wyników pomiarów, odnoszą wyniki do wyników w innych regionach kraju. Młodzież, wspólnie z nauczycielami  szuka przyczyn i sposobów zapobiegania smogowi.

 W dniach 14-15 listopadzie 2023 r. odbyły się zajęcia w ramach Dnia Czystego Powietrza. Uczniowie wykonywali zadania z platformy eduESA oraz quizy ekologiczne (pogromca smogu, sudoku smogowe).  Na korytarzu umieszczono gazetkę na temat zanieczyszczenia atmosfery, w tym smogu.  Za pośrednictwem e dziennika   zapoznano rodziców z projektem oraz przesłano link do strony ESA.

W kwietniu 2024 przeprowadzono dla uczniów klas VIII piskich szkół podstawowych konferencję na temat antropopresji w środowisku przyrodniczym, uwzględniając atmosferę.  Dla każdego z odbiorców przekazano ulotki na temat smogu, przyczyn i skutków.

Działaniami projektowymi objęto wszystkich uczniów szkoły oraz ich rodziców/ prawnych opiekunów.

0Shares
ESA
Edukacyjna Sieć Antysmogowa
Nie, dziękuję
100% bezpieczna strona
Skip to content