RODO

Informacja o przetwarzaniu danych podczas wymiany korespondencji elektronicznej

Zgodnie z wytycznymi Grupy Roboczej art. 29 z dnia 11.04.2018 r. w sprawie przejrzystości na podstawie rozporządzenia 2016/679 (WP 260 rev. 01), obowiązek informacyjny (tzw. klauzula informacyjna) podczas wymiany korespondencji w formie elektronicznej, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, można zrealizować poprzez zamieszczenie bezpośredniego linku do treści informacji.

Skip to content