REKRUTACJA 2021/22

rekrutacja

Zarządzenie nr 20/2019/2020

Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Piszu

z 10 lutego 2020r.

w sprawie określenia obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny uwzględnia się w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych liceum  na podstawie art. 68 ust.1 pkt.1 w związku z art. 134 ust.2 pkt 2  ustawy Prawo oświatowe zarządza się, co następuje:

  • 1. Wskazuje się następujące obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego:

1) język obcy nauczany w szkole podstawowej na poziomie II.1;

2) przedmiot wybrany przez kandydata spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia. Wybór ma wskazywać z jakich zajęć kandydat chciałby realizować program rozszerzony.

  • 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Skip to content