Harmonogram spotkań - liceum 2019/20

 Harmonogram spotkań w II Liceum 2019/20

DATA

TEMATYKA

11.09.2019

godz.16.00

Rola rodzica w szkole

-Przedstawienie celów pracy szkoły w bieżącym roku – spotkanie w auli z dyrektorem szkoły.

-Przekazanie informacji o zasadach korzystania z dziennika

Librus Synergia.

-Zapoznanie z procedurą usprawiedliwiania nieobecności.

-Poinformowanie o: warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania,

warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej   rocznej   i oceny klasyfikacyjnej zachowania.

-Wybór Rady Rodziców

-Przedstawienie dokumentów kierujących pracą szkoły

23.10.2019

godz.16.00

Spotkanie indywidualne rodziców/opiekunów z wychowawcą- pomoc psychologiczno- pedagogiczna w szkole- jak pomóc dziecku w osiągnięciu sukcesów edukacyjnych?

Analiza wyników w nauce.

18.12.2019

godz.16.00

Szkoła i rodzice wobec zagrożeń substancjami psychoaktywnymi- spotkanie edukacyjne poprowadzone przez wychowawcę.

Przekazanie informacji o bieżących wynikach w nauce.

Przypomnienie kryteriów oceny i trybu ustalania i podwyższania oceny z zachowania i przedstawienie propozycji ocen rodzicom- propozycja ocen z zachowania

12.02.2020

godz.16.00

Podsumowanie I semestru.

Analiza wyników w nauce

25.03.2020

godz.16.00

Zaburzenia odżywiania się- problem współczesnej młodzieży- spotkanie edukacyjne ze specjalistą- aula szkolna.

Analiza wyników w nauce.

Przypomnienie kryteriów oceny i trybu ustalania i podwyższania oceny z zachowania i przedstawienie propozycji ocen z zachowania rodzicom

( klasa III).

Poinformowanie o proponowanych ocenach rocznych i przewidywanych ocenach niedostatecznych

( klasa III).

27.05.2020

godz.16.00

Przypomnienie kryteriów oceny i trybu ustalania i podwyższania oceny z zachowania i przedstawienie propozycji ocen rodzicom.

Poinformowanie o proponowanych ocenach rocznych i przewidywanych ocenach niedostatecznych.

Szkoła

email

LO braz 2020small

eg p

logo

  lukasz wisniewski

Łukasz Wiśniewski 


bezpieczna szkola


LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO

PORADNICTWA DLA

MIESZKAŃCÓW POWIATU PISKIEGO


W rankingu Perspektyw mamy brązową odznakę

ranking lit tarcza 2019

Współpracujemy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie:

Wydział Biologii i Biotechnologii

logo wbib2

Wydział Nauk Ekonomicznych

<=Relacja z podpisania porozumienia


 sdim

 


uwm

Wydział  Matematyki i Informatyki

wmil logo


wmil strefa


kiedymyyjemy180x120

100 lat

bohater ON

szk wierna dziedz

logo szk niepodlegla

szkoła pamięta


ankieta


logo small


25 lat


sponsorzy


logo cke


W szkole panuje życzliwa, rodzinna atmosfera, która sprzyja uzyskaniu jak najlepszych efektów wychowawczych i dydaktycznych. Absolwent naszej szkoły jest w pełni ukształtowany do podejmowania decyzji związanych ze swoim przyszłym życiem. Jest tolerancyjny, wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka a także ma ukształtowaną postawę chrześcijańską i patriotyczną

 

 

PE logo www min 

dyplom small