TEMATYKA SPOTKAŃ Z RODZICAMI 2020/2021

DATA

TEMATYKA SPOTKAŃ Z RODZICAMI 2020/2021

7-11.09.2020

1. Procedura usprawiedliwiania nieobecności ucznia w szkole.

2. Elementy Statutu Szkoły, w tym tryb i sposób ustalania oceny zachowania ucznia oraz o sposobie uzyskiwania wyższej niż proponowana ocena zachowania

3. Przedstawienie dokumentów kierujących pracą szkoły

- Regulaminem organizacji zajęć w czasie reżimu sanitarnego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

- Procedurą postępowania z uczniem u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażeniem COVID-19

- Procedurą przebywania ucznia w szkole.

5. Wybór Klasowej Rady Rodziców.

6. Diagnoza oczekiwań rodziców w zakresie potrzeb edukacyjnych ich dzieci.

7..Matura 2021- harmonogram, procedury maturalne ( klasy III).

 

26-30.10.2020

1.Postawa społeczna ucznia- wykład prowadzony przez wychowawcę.

2.Analiza wyników w nauce.

14-18.12.2020

1.Zaburzenia odżywiania się- problem współczesnej młodzieży- wykład prowadzony przez wychowawcę.

2.Przekazanie informacji o bieżących wynikach w nauce oraz frekwencji ucznia.

3.Przypomnienie kryteriów oceny i trybu ustalania i podwyższania oceny z zachowania i przedstawienie propozycji ocen rodzicom- propozycja ocen z zachowania.

08- 12.02.2021

1.Podsumowanie I semestru. Analiza wyników w nauce

2. Diagnoza oczekiwań rodziców w zakresie potrzeb edukacyjnych ich dzieci.

30.03.2021- klasa III

1.Przypomnienie kryteriów oceny i trybu ustalania i podwyższania oceny z zachowania i przedstawienie propozycji ocen z zachowania rodzicom

2.Poinformowanie o proponowanych ocenach rocznych i przewidywanych ocenach niedostatecznych.

12-16.04.2021- klasy I i II

1.Rola rodzica w procesie rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności ucznia- wykład prowadzony przez psychologa Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piszu- aula szkoły.

2.Analiza wyników nauczania oraz frekwencji uczniów.

31.05- 02.06. 2021

1.Przypomnienie kryteriów oceny i trybu ustalania i podwyższania oceny z zachowania i przedstawienie propozycji ocen rodzicom.

2.Poinformowanie o proponowanych ocenach rocznych i przewidywanych ocenach niedostatecznych.

 

Dokładny termin i godzina wywiadówki zapisany będzie w terminarzu danej klasy

co najmniej na dwa tygodnie wcześniej.

Szkoła

gsuite 

email

LO braz 2020small

eg p

logo

  lukasz wisniewski

Łukasz Wiśniewski 


bezpieczna szkola


LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO

PORADNICTWA DLA

MIESZKAŃCÓW POWIATU PISKIEGO


W rankingu Perspektyw mamy brązową odznakę

ranking lit tarcza 2019

Współpracujemy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie:

Wydział Biologii i Biotechnologii

logo wbib2

Wydział Nauk Ekonomicznych

<=Relacja z podpisania porozumienia


 sdim

 


uwm

Wydział  Matematyki i Informatyki

wmil logo


wmil strefa


kiedymyyjemy180x120

100 lat

bohater ON

szk wierna dziedz

logo szk niepodlegla

szkoła pamięta


ankieta


logo small


25 lat


sponsorzy


logo cke


W szkole panuje życzliwa, rodzinna atmosfera, która sprzyja uzyskaniu jak najlepszych efektów wychowawczych i dydaktycznych. Absolwent naszej szkoły jest w pełni ukształtowany do podejmowania decyzji związanych ze swoim przyszłym życiem. Jest tolerancyjny, wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka a także ma ukształtowaną postawę chrześcijańską i patriotyczną

 

 

PE logo www min 

dyplom small