Rysunek 1

Rysunek 1

Wykonaj rysunek w programie INKSCAPE arkusz A4 orientacja pionowa

 

Na rysunku zastosowano różne rodzaje linii zgodnie z ich przeznaczeniem:

  • obramowanie arkusza - linia ciągła gruba,
  • zewnętrzny zarys tabliczki rysunkowej - linia ciągła gruba,
  • widoczne krawędzie przedmiotu - linia ciągła gruba,
  • linie wymiarowe i pomocnicze linie wymiarowe - linia ciągła cienka,
  • kreskowanie przekroju - linia ciągła cienka,
  • osie symetrii - linia punktowa cienka,
  • linia ograniczająca przekrój cząstkowy - linia falista cienka.