Pedagog szkolny

       Samopoznanie jest podstawą do samorozwoju i równowagi psychicznej. Każdy człowiek powinien znać siebie, znać swoje mocne i słabe strony, aby  lepiej siebie zrozumieć i akceptować. Testy mogą pomóc w samopoznaniu i rozwijaniu talentów, ponieważ każdy człowiek jest niepowtarzalny i jedyny w swoim rodzaju.  Jeśli chcesz lepiej siebie poznać, zachęcam do wykonania poniższych testów.