Edukacja globalna

REALIZACJA PROJEKTU ŚCIEŻKI DO CELÓW- EDUKACJA GLOBALNA

Jednym z najważniejszych elementów edukacji globalnej są współzależności współczesnego świata, czyli wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych.

Cele projektu:

- przedstawienie globalnych współzależności i zrównoważonego rozwoju;

-  koncepcje edukacji globalnej;

-  projekty uczniowskie.

Organizator: Centrum Edukacji Obywatelskiej

Szkolny koordynator: Aneta Ramotowska

Nauczyciele współpracujący: Hanna Grodzka, Irena Tomala.

Opis działań:

Projekt składał się z trzech modułów, w których wyznaczone były zadania do realizacji z uczniami. Wszystkie działania podporządkowane były realizacji Celów Rozwoju Zrównoważonego i organizacja w szkole w dniach 18-22.11.2019 r. Tygodnia Edukacji Globalnej.

W ramach tych działań przeprowadziłam z uczniami klasy II a oraz I A lekcje dotyczące realizacji wybranych Celów Rozwoju Zrównoważonego. Opracowaliśmy Cel 2 i 12 (zero głodu oraz odpowiedzialna konsumpcja i produkcja). Uczniowie określili zadania do realizacji:

- kupuję tyle jedzenia, ile potrzebuję (lista zakupów);

- przekazuję jedzenie do jadłodajni;

- naprawiam zepsute rzeczy;

- używam kubków wielorazowych;

- segreguję śmieci;

- ograniczam konsumpcjonizm;

- zmieniam plastikowe butelki na szklane lub z filtrem.

Uczniowie klasy I A opracowali ścieżkę OGRANICZAM JEDZENIE MIĘSA. Efekty w postaci plakatu zostały zaprezentowane na korytarzu szkolnym.

Do przygotowania w szkole Tygodnia Edukacji Globalnej stworzyłam sześcioosobową grupę projektową ( uczennice klasy II b), która zdecydowała się opracować Cel 5- równość płci.

Równość płci

Dzięki wysiłkom ludzkości osiągnięto prawie równy dostęp dziewcząt i chłopców do edukacji na poziomie podstawowym. Jednak w każdej części świata

kobiety i dziewczęta nadal są dyskryminowane i cierpią z powodu przemocy. Tymczasem zapewnienie kobietom i dziewczętom równego dostępu do

edukacji, opieki zdrowotnej, godnej pracy oraz do udziału w podejmowaniu decyzji politycznych i gospodarczych wzmocni zrównoważoną gospodarkę

i przyniesie korzyści społeczeństwom i całej ludzkości.

Opracowaliśmy plan przygotowań, którego efektem końcowym były następujące działania:

-  19.11. 2019 r.- konferencja dla uczniów i nauczycieli;

- 18-22.11.2019 r. wystawa fotograficzna kobiet, które walczą z nierównością płci- Rajaa Altalli, Susan Sebit, Drita Hajdari, Huda Szarawi, Malala;

- projekcja w ciągu kolejnych dwóch dni (19-20.11 na długiej przerwie) wybranych odcinków 

" Kobiety na krańcu świata"- Liban, Senegal, które przedstawiają kobiety z Globalnego Południa;

-  20.11.2019 r. odtwarzanie przez radiowęzeł listy przebojów afrykańskich;

-  22.11. na 4. godzinie lekcyjnej szkolne czytanie literatury o tematyce afrykańskiej „Afryka jest kobietą…”

Dodatkowo Tydzień Edukacji Globalnej wzbogaciliśmy grą dydaktyczną, za organizację, którą odpowiadały nauczycielki: Hanna Grodzka i Irena Tomala. W dniu 18.11.2019r.  została przeprowadzona gra „Globotropiciele”. Uczniowie klas I trzyletniego LO zorganizowali 6 stanowisk poświęconym głównym problemom ludzi: woda, energia, ubranie, szkoła, transport, jedzenie. Celem gry było pobudzenie uczestników do refleksji nad globalnym kontekstem ich codziennych wyborów i nawyków.

 

74405885_831308903956018_4273810291394871296_n.jpg 75121426_2697478963624294_6803830385638637568_n.jpg 76650741_514914789355372_5733005956829151232_n.jpg

DSCF2664_2.jpg DSCF2668_1.jpg DSCF2671_2.jpg

ZASADY EDUKACJI GLOBALNEJ

DOBRA EDUKACJA GLOBALNA

RÓWNOŚĆ PŁCI - prezentacja