Edukacja globalna

REALIZACJA PROJEKTU ŚCIEŻKI DO CELÓW- EDUKACJA GLOBALNA

Jednym z najważniejszych elementów edukacji globalnej są współzależności współczesnego świata, czyli wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych.

Cele projektu:

- przedstawienie globalnych współzależności i zrównoważonego rozwoju;

-  koncepcje edukacji globalnej;

-  projekty uczniowskie.

Organizator: Centrum Edukacji Obywatelskiej

Szkolny koordynator: Aneta Ramotowska

Nauczyciele współpracujący: Hanna Grodzka, Irena Tomala.

Opis działań:

Projekt składał się z trzech modułów, w których wyznaczone były zadania do realizacji z uczniami. Wszystkie działania podporządkowane były realizacji Celów Rozwoju Zrównoważonego i organizacja w szkole w dniach 18-22.11.2019 r. Tygodnia Edukacji Globalnej.

W ramach tych działań przeprowadziłam z uczniami klasy II a oraz I A lekcje dotyczące realizacji wybranych Celów Rozwoju Zrównoważonego. Opracowaliśmy Cel 2 i 12 (zero głodu oraz odpowiedzialna konsumpcja i produkcja). Uczniowie określili zadania do realizacji:

- kupuję tyle jedzenia, ile potrzebuję (lista zakupów);

- przekazuję jedzenie do jadłodajni;

- naprawiam zepsute rzeczy;

- używam kubków wielorazowych;

- segreguję śmieci;

- ograniczam konsumpcjonizm;

- zmieniam plastikowe butelki na szklane lub z filtrem.

Uczniowie klasy I A opracowali ścieżkę OGRANICZAM JEDZENIE MIĘSA. Efekty w postaci plakatu zostały zaprezentowane na korytarzu szkolnym.

Do przygotowania w szkole Tygodnia Edukacji Globalnej stworzyłam sześcioosobową grupę projektową ( uczennice klasy II b), która zdecydowała się opracować Cel 5- równość płci.

Równość płci

Dzięki wysiłkom ludzkości osiągnięto prawie równy dostęp dziewcząt i chłopców do edukacji na poziomie podstawowym. Jednak w każdej części świata

kobiety i dziewczęta nadal są dyskryminowane i cierpią z powodu przemocy. Tymczasem zapewnienie kobietom i dziewczętom równego dostępu do

edukacji, opieki zdrowotnej, godnej pracy oraz do udziału w podejmowaniu decyzji politycznych i gospodarczych wzmocni zrównoważoną gospodarkę

i przyniesie korzyści społeczeństwom i całej ludzkości.

Opracowaliśmy plan przygotowań, którego efektem końcowym były następujące działania:

-  19.11. 2019 r.- konferencja dla uczniów i nauczycieli;

- 18-22.11.2019 r. wystawa fotograficzna kobiet, które walczą z nierównością płci- Rajaa Altalli, Susan Sebit, Drita Hajdari, Huda Szarawi, Malala;

- projekcja w ciągu kolejnych dwóch dni (19-20.11 na długiej przerwie) wybranych odcinków 

" Kobiety na krańcu świata"- Liban, Senegal, które przedstawiają kobiety z Globalnego Południa;

-  20.11.2019 r. odtwarzanie przez radiowęzeł listy przebojów afrykańskich;

-  22.11. na 4. godzinie lekcyjnej szkolne czytanie literatury o tematyce afrykańskiej „Afryka jest kobietą…”

Dodatkowo Tydzień Edukacji Globalnej wzbogaciliśmy grą dydaktyczną, za organizację, którą odpowiadały nauczycielki: Hanna Grodzka i Irena Tomala. W dniu 18.11.2019r.  została przeprowadzona gra „Globotropiciele”. Uczniowie klas I trzyletniego LO zorganizowali 6 stanowisk poświęconym głównym problemom ludzi: woda, energia, ubranie, szkoła, transport, jedzenie. Celem gry było pobudzenie uczestników do refleksji nad globalnym kontekstem ich codziennych wyborów i nawyków.

 

ZASADY EDUKACJI GLOBALNEJ

DOBRA EDUKACJA GLOBALNA

RÓWNOŚĆ PŁCI - prezentacja

Szkoła

gsuite 

email

LO braz 2020small

eg p

logo

  lukasz wisniewski

Łukasz Wiśniewski 


bezpieczna szkola


LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO

PORADNICTWA DLA

MIESZKAŃCÓW POWIATU PISKIEGO


W rankingu Perspektyw mamy brązową odznakę

ranking lit tarcza 2019

Współpracujemy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie:

Wydział Biologii i Biotechnologii

logo wbib2

Wydział Nauk Ekonomicznych

<=Relacja z podpisania porozumienia


 sdim

 


uwm

Wydział  Matematyki i Informatyki

wmil logo


wmil strefa


kiedymyyjemy180x120

100 lat

bohater ON

szk wierna dziedz

logo szk niepodlegla

szkoła pamięta


ankieta


logo small


25 lat


sponsorzy


logo cke


W szkole panuje życzliwa, rodzinna atmosfera, która sprzyja uzyskaniu jak najlepszych efektów wychowawczych i dydaktycznych. Absolwent naszej szkoły jest w pełni ukształtowany do podejmowania decyzji związanych ze swoim przyszłym życiem. Jest tolerancyjny, wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka a także ma ukształtowaną postawę chrześcijańską i patriotyczną

 

 

PE logo www min 

dyplom small