Kardynał Stefan Wyszyński

Zapraszamy do wysłuchania audycji o kardynale Stefanie Wyszyńskim. Praca została przygotowana w związku z beatyfikacją kardynała, który jest istotną postacią w historii powojennej Polski. Brał także udział w powstaniu warszawskim. Audycję przygotowała Katarzyna Rakowska z IA.

https://www.facebook.com/IILOPiszNowy/