Zielone lekcje

Uczniowie klas Ib i Ic gimnazjum naszej szkoły wzięli udział w zielonych lekcjach prowadzonych przez pracowników Nadleśnictwa Pisz. Podczas tych zajęć uczniowie zapoznali się z budową i funkcjonowaniem ekosystemu lasu, sposobami zagospodarowania zasobów leśnych. Uczniowie dowiedzieli się jak należy zachowywać się w lesie np. jak zabezpieczyć się przed kleszczami czy jak postąpić podczas burzy.Następnie uczniowie mieli okazję sprawdzić zdobyta wiedzę w praktyce i uzupełniali karty pracy.


Kolejnym etapem zielonych lekcji było zwiedzanie sali z eksponatami. Wówczas pani pracownik Nadleśnictwa opowiadała o ciekawostkach, zwyczajach leśnych zwierząt.
Na koniec uczniowie obejrzeli film przyrodniczy.
Uczniowie chętnie wzięli udział w tych zajęciach.