WYKŁADY DLA UCZNIÓW LICEUM O PROFILU MEDYCZNO-PRZYRODNICZYM

08.12.2016r odbyły się w naszej szkole wykłady dla klasy IIb LO i IIIb LO przeprowadzone przez wykładowców z Uniwersytetu w Białymstoku.  
Odbyły się nastepujace prelekcje:
Dr hab. Iwona Ciereszko : Cukry jako związki regulujące procesy wzrostowe roślin
Dr Szymon Sękowski: Zastosowanie nanocząsteczek w biologii molekularnej i medycznej
Dr Magdalena Świsłocka: Bliskie spotkania z archaicznymi hominidami

Wykłady te poszerzyły wiedzę zdobywaną na lekcjach biologii.Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w tych zajęciach i wysłuchali ich z dużym zainteresowaniem.