PROGRAM PoczytajMY

Miesiąc listopad – to czas różnych bali i spotkań towarzyskich, chociażby z okazji tzw. andrzejek. Klasa II A miała również namiastkę takiego spotkania, ponieważ w ramach omawiania lektury „Romeo i Julia” W. Szekspira i programu „PoczytajMy”, uczestniczyła w balu maskowym u Kapuletich.

Ćwiczyliśmy jeden z tańców dworskich, czyli Menuet.

Menuet, to francuski taniec ludowy, w metrum trójdzielnym, do dziś zachowany w niektórych prowincjach francuskich. Za Ludwika XIV przekształcił się w taniec dworski, stając się popularnym tańcem towarzyskim.

Jeszcze nie wiemy, co nas czeka…